Jr Ntr Joins Hrithik Roshan, Ranbir and Alia Bhatt For Dinner

April 29, 2024

Jr Ntr Joins Hrithik Roshan, Ranbir and Alia Bhatt For Dinner

Jr Ntr Joins Hrithik Roshan, Ranbir and Alia Bhatt For Dinner